www.revizievtze.sk
Máme otvorené od 8:00 do 18:00 hod.

  Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.
 Aktualizačné odborné prípravy elektrotechnikov a revíznych technikov.    Prenájom meracích prístrojov a detektorov. 

Revízie pre vyhradené technické zariadenia elektrické - pre civilný sektor (E1)

Termografická kontrola elektrických rozvádzačov, technologických rozvádzačov - vyhotovenie termografických protokolov. 

Vyhotovenie protokolov o vonkajších vplyvoch a prostrediach vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Profesionálne vyhotovenie.

Začínajúcim revíznym technikom, ponúkame praktické školenie s meracími prístrojmi, používané v praxi, spolu s tvorbou revíznych správ a protokolov.

Vďaka spokojnosti našich klientov, sme získali ocenenie "Zlatá firma"

REVIZIE VTZE s.r.o. - Starý Tekov

Radi Vám poradíme a usmerníme Vás na tú správnu cestu. 

Za radu sa neplatí.