Bleskozvod a uzemnenie

Náhľady protokolov o OP a OS a príloh pre vydanie revíznej správy.

Niektoré podklady na tejto stránke, sú autorsky chránené vodoznakom a ich použitie po stiahnutí, je obmedzené. Podklady ktoré nie sú chránené vodoznakom, sú Vám k dispozícii.

Pre vystavenie východiskovej OP a OS bleskozvodu, má zákazník právo vyžadovať od RT okrem revíznej správy aj anylýzu rizika. Samotná RS o bleskozvode je len 50% výpovednej hodnoty revíznej správy.  

Revízna správa pre aktívny bleskozvod sa skladá zo samotnej správy, protokolu zachytávača a protokolu uzemnenia.