Spotrebiče a ručné náradie

Náhľady protokolov o OP a OS a príloh pre vydanie revíznej správy.

Pri odovzdávaní protokolov zákazníkovi, je potrebné vystaviť Evidenčný list.              Preberací protokol, prikladáte k faktúre.