Náhľady hotových protokolov a dôležitých príloh pre výkony OP a OS, nájdete v podsekciách hlavičky.