Rozvádzače do 250 A

Náhľady protokolov o OP a OS a príloh pre vydanie revíznej správy.

Niektoré podklady na tejto stránke, sú autorsky chránené vodoznakom a ich použitie po stiahnutí, je obmedzené. Podklady ktoré nie sú chránené vodoznakom, sú Vám k dispozícii.

Pre vystavenie východiskovej OP a OS rozvádzača, má zákazník právo vyžadovať od RT okrem revíznej správy aj tzv, rodný list rozvádzača ktorý obsahuje nasledovné dokumenty: