Prenájom meracích prístrojov a detektorov:

Meracie prístroje a detektory, sa prenajímajú za jednotnú cenu 40,00 €/kus, bez DPH, na 24 hod. (za každých započatých 24 hod. vrátane). Vyplníte nájomnú zmluvu, podpíšete hmotnú zodpovednosť a prístroje môžete okamžite využívať. V prípade poškodenia, uhrádzate priame náklady na opravu. Kalibračné listy Vám zašleme na vyžiadanie do e-pošty.